בס"ד בריח אמנון מנהל ביה"ס Amnon1966@gmail.comקורס לימור סגנית מנהל Limorkurs1970@gmail.comישראלי נעמה מחנכת כתה א 2 Naama408@walla.co.ilחמו חדוה מחנכת כתה א 1 hedvahh@gmail.comשטרית אביה מחנכת כיתה א 3 Aviyashitrit1@gmail.com מגידיש חנה מחנכת כתה ב 2 hanamegidish@gmail.comאוחנה אסתר מחנכת כתה ב 1 Esty5529@gmail.comהרב עפגין עדי מחנך כתה ג 1 / רכז ביטחון וטיולים adiafgin@gmail.comזריהן רחל מחנכת כתה ג 2 rahali@walla.comגיגי שירן מחנכת כתה ד 2 Sgigi8511@gmail.comאלשייך נעם מחנך כתה ד 1 / רכז חינוך חברתי Noamal17@gmail.comמעטוף אילנית מחנכת כתה ה 2 ilanit.yahalom@gmai.comהרב סמימי שרון מחנך כתה ה 1 sharonsamimi@gmail.comשמעיה רעות מחנכת כתה ו 2 / רכזת מתמטיקה REUT_KOREM123@WALLA.COMהרב מירן אליהו מחנכת כתה ו 2 Miran1912@walla.comצמח סיגלית מורה מקצועית Sigalitt1@gmail.comרביבו מירי יועצת בית הספר revivomiri@gmail.comהרב רייך יונתן מלמד כיתות א' ב' yonreich@gmail.comהרב עמירה בעז מלמד כיתות א' ב' Boazamira4@gmail.com כהן אביגיל מורה לחנ"ג / רכזת חינוך חברתי Avch1122@gmail.comהרב אלפהרג' ישי מורה לחנ"ג אלמקייס אטואל מורה למדעים Etel1357@gmail.comאטיאס עליזה מורה לאנגלית Liziat10@gmail.comשוקרון רבקה מורה לאנגלית Rivkashu584@gmail.comצמח איטל מורת שילוב / רכזת תקשוב Italts3@gmail.comאלמקייס רות מורה לאומנות Elmakies2@walla.co.ilטבקין אירנה מורה מקצועית tabakin@walla.comהרב נעים ישראל מורה מקצועי ןisraelnaim@gmail.comאיילה האיילו מורה מתגברת Ayala3602@gmail.comמאיה יאלאו מורה מתגברת Moisha50@gmail.com

 
 
מהנעשה בבית ספר
אודות ביה"ס
דפי קשר - הורים
לוחות חודשיים
מרחבי כיתות
מרחבים מקצועיים
אינטרנט בטוח
אלבומי תמונות וסרטונים
למידה בשעת חירום
שנת השמיטה הראשונה
חדר הרצי"ה
תוצרי תלמידים
חוגים בנועם
יועצת בית הספר
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!