תחרות אלוף השפה העברית

בס"ד "אלוף השפה העברית" של בית ספר נעם הורים יקרים ותלמידים חרוצים! הצוות החינוכי משקיע מאמצים רבים על מנת לקדם את התלמידים. במסגרת מאמצים אלו נקיים בבית הספר תחרות בתחום השפה העברית. נערוך למידה מאומצת הן בבית הספר והן בבית, למידה של היבטים שונים בשפה העברית. התלמידים ילמדו וייבחנו בבחנים קצרים. בסופו של תהליך הלמידה ייבחרו התלמידים שייצגו את הכיתה בתחרות "אלוף השפה העברית", כאשר המטרה היא להכריז על "אלוף השפה העברית" של ביה"ס להלן לוח הזמנים: חומר לימוד תקופת לימוד תאריך מבחן כיתות נבחנות מנה 1 כתיב זהה כ"ד- כ"ט באדר ב' כ"ט באדר ב' ד-ו מנה 2 מילים נרדפות כ"ג- כ"ח בניסן כ"ח בניסן ד-ו מנה 3 ניבים, פתגמים ומטבעות לשון ל' בניסן- ה' באייר ה' באייר ד-ו מנה 4 סופרים נכון ז'-י"ב באייר י"ב באייר ב-ו מנה 5 ראשי תיבות י"ד- י"ט באייר י"ט באייר ד-ו מנה 6 איות וחזרה על כל המנות. המבחן יהיה על כל המנות. כ"א- כ"ו באייר כ"ו באייר ב-ו- על כל המנות כיתות ב-ג חוזרות רק על מנות 4,6 תחרות אלוף השפה העברית ח' בסיון תשע"ט כיתות ב-ג בחירת 3- נציגים מכל כיתה לתחרות. כיתות ד-ו בחירת 2- נציגים מכל כיתה לתחרות. 06-איות- כיתה ב.pdf 01-כתיב דומה - משמעות שונה- כיתה ג.pdf 05-ראשי תיבות נפוצים- כיתה ד.pdf מילים נרדפות- כיתה ה.pdf סופרים ומונים נכון- כיתה ה.pdf ניבים ופתגמים- כיתה ו.pdf בהצלחה רבה. אמנון בריח אילנית מעטוף מנהל ביה"ס רכזת שפה

 
 
מהנעשה בבית ספר
אודות ביה"ס
דפי קשר - הורים
לוחות חודשיים
מרחבי כיתות
מרחבים מקצועיים
אינטרנט בטוח
אלבומי תמונות וסרטונים
למידה בשעת חירום
שנת השמיטה הראשונה
חדר הרצי"ה
תוצרי תלמידים
חוגים בנועם
יועצת בית הספר
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!