הציר המרכזי של התכנית העירונית "רק מילה בעברית" בשנת הלימודים תשע"ט, ייסוב סביב יוצרים ישראלים. בכל הפעילויות ניגע ביצירותיהם של יוצרים שונים מתחומי האומנות השונים : סופרים, משוררים, מחזאים, שחקנים מתחומי הקולנוע התיאטרון והזמר, ותיקים וצעירים.נעשיר את עולמם של תלמידנו במנות למידה אשר יועלו לאתר זה. בנוסף יועלו חידות להורים ולתלמידים עליהם תוכלו לענות במשותף. ביום השיא לסיכום פעילות התכנית העירונית "רק מילה בעברית", יתקיים חידון לקהל התלמידים בנושא "יוצרים ישראלים" והם יוכלו לזכות בפרסים.

בס"ד מצורף קישור לאתר - רק מילה בעברית. באתר, לחצו על סרגל הכלים האופקי "יוצרים ישראליים". .שם תמצאו את הקישור לעמוד,1- ביאליק2- לאה גולדברג3- נעמי שמר4- אהוד מנור5- אריק איינשטיין6- אורי אורבךועוד.. לנוחיותכם מצורפים כאן גם קישורים ישירים לעמודים:ביאליק- https://ilschool.wixsite.com/eshimלאה גולדברגhttps://ilschool.wixsite.com/lea-goldbergנעמי שמרhttps://ilschool.wixsite.com/naomiאהוד מנורhttps://ilschool.wixsite.com/ehudאריק איינשטייןhttps://ilschool.wixsite.com/arikאורי אורבך - https://ilschool.wixsite.com/uriubach

 
 
מהנעשה בבית ספר
אודות ביה"ס
דפי קשר - הורים
לוחות חודשיים
מרחבי כיתות
מרחבים מקצועיים
אינטרנט בטוח
אלבומי תמונות וסרטונים
למידה בשעת חירום
שנת השמיטה הראשונה
חדר הרצי"ה
תוצרי תלמידים
חוגים בנועם
יועצת בית הספר
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!