תלמיד/ה יקר/ה ,לקראת שנת הלימודים הבאה, אנו מעוניינים שאת/ה תוביל/י בביה"ס בפיתוח קורסים חדשניים לתלמידי ביה"ס ביחד עם צוות המורים . אנא מלא/י את השאלון. תודה!

שאלון לתלמידים (כיתות ד-ו בשנה"ל התשע"ט)

 
 
מהנעשה בבית ספר
אודות ביה"ס
דפי קשר - הורים
לוחות חודשיים
מרחבי כיתות
מרחבים מקצועיים
אינטרנט בטוח
אלבומי תמונות וסרטונים
למידה בשעת חירום
שנת השמיטה הראשונה
חדר הרצי"ה
תוצרי תלמידים
חוגים בנועם
יועצת בית הספר
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!