.
 
קישורים חשובים בהם נלמד מעט על הסכנות שאורבות לנו וילידנו באינטרנט.

קישור לחומרי למידה סרטון שבוע אינטרנט בטוח לכיתות ד'-ו'תות ד ה ו

 
 
מהנעשה בבית ספר
מהנעשה בביה"ס - בנים  
מהנעשה בביה"ס - בנות  
אודות ביה"ס
דפי קשר - הורים
לוחות חודשיים
מרחבי כיתות
מרחבים מקצועיים
אינטרנט בטוח
אלבומי תמונות וסרטונים
למידה בשעת חירום
שנת השמיטה הראשונה
חדר הרצי"ה
תוצרי תלמידים
חוגים בנועם
יועצת בית הספר
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!